Renata Halaskova

 


Photo is not currently available
 Renata Halaskova
Research Participant, M.Eng., Ph.D.

Affiliation:
Department of Psychology and Social Service, Faculty of Arts, University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic

Contact Info.:
Email: renata.halaskova@osu.cz
Phone: +420 597 091 952
Websites:
http://sites.google.com/site/csrggroup/people/halaskova/
http://ff.osu.cz/kps/index.php?idc=13434

University Education

1990 - 1995 M.Eng. in Economics Faculty of Economics,
Technical University  Ostrava, Ostrava, Czech Republic
1995 - 1999 Ph.D. in Economics Faculty of Economics,
Technical University Ostrava, Ostrava, Czech Republic 

Research Interests

Employment, Unemployment and Labour market Policy, Social security systems in Europe.


Main Publications

Monographs

HALASKOVA, R. Politika zaměstnanosti. Ostrava: FF OU, 2008, 152s. ISBN  978-80-7368-522-5.

HALASKOVA, R. Využití ekonomických věd při zkvalitnění sociálních služeb – kapitola monografie. In: Uplatnění věd o člověku v sociální práci. Ostrava: FF OU, 2005, s.85-88. ISBN 80-7042-690-X.

HALASKOVA, R. Nezaměstnaní v rámci regionu Moravskoslezsko – kapitola monografie. In: Uplatnění věd o člověku v sociální práci. Ostrava: FF OU, 2005, s.147-153. ISBN 80-7042-690-X.

Scientific papers and articles

HALASKOVA, M., HALASKOVA, R. Kohezijske regije v Republiki Česki in možnosti uporabe    sredstev Evropske unije. In: Organizacija. Journal of Management, Informatics and Human Resources. Maribor, Slovenija, letnik 37, 2004, 2, s.120-125.  ISSN 1318-5454.

HALASKOVA, R., HALASKOVA, M. Educational Systems and Programs in EU Countries. The New Educational Review – the international scientific journal founded by three universities from Czech Republic, Poland and Slovak Republic. Toruń, Poland,Vol.3, 2004, No.2, s.113-122. ISSN 1732-6729. 

HALASKOVA, R. Přístupy k vymezení sociální ekonomiky a sociálního podniku. Scientific Papers University of Pardubice. Sborník věděckých prací. Pardubice: Univerzita Pardubice, serie D, č. 13, 2008, s. 35-40. ISBN 978-80-7395-149-8, ISSN 1211-555X.

Chapters in monographs

HALASKOVA, R. Text book „Systems of Social Security“ and Its Didactic Interpretation. In: Educational and didactic communications.The Educational Publisher Didaktis Ltd. Bratislava, London, 2007  ISBN 978-80-89160-46-4.

HALASKOVA, R. Problematika chudoby a sociálního vyloučení etnických minorit a imigrantů v České republice. In: Mniejszosci narodowe i etniczne w Polsce, Niemczech i Republice Czeskiej – tozsamość i perspektywy w jednoczacej sie Europie. Sborník z mezinárodní konference. Polsko, Opole, 2007, s.59-67 ISBN 978-83-7126-227-2, 978-83-88980-53-4, 978-83-86762-35-4.

Conference proceedings

HALASKOVA, R. Institucionální zabezpečení trhu práce v České republice, Polsku a Nizozemí. IN: Veřejná ekonomika a správa 2005. Sborník z mezinárodní konference. Ostrava:VŠB- TU, EKF, 2005. ISBN 80-248-0876-5.

HALASKOVA, R. Aktuální problémy sociální politiky EU. In: Europská únia dnes a zajtra. Sborník z mezinárodní konference – CD. Slovensko, Bratislava: Vysoká škola ekonómie a manažmentu VS, 2005.

HALASKOVA, R. Fenomén chudoby a sociální vyloučení v České republice. In: Znalostní ekonomika. Nové výzvy pro národohospodářskou vědu. Elektronický sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference - CD. Slovensko, Bratislava, NHF EU, 2006. ISBN 80-225-2249-X.

HALASKOVA, R. Strategie rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti v ČR. In: Veřejná správa 2006. Sborník z mezinárodní konference. Seč u Chrudimi: Univerzita Pardubice, 2006,s.137-141.ISBN 80-7194-882-9.

HALASKOVA, R. Sociální ekonomika a nestátní neziskové organizace. In: Aktuální otázky sociální politiky 2008 – teorie a praxe. Sborník příspěvků z věděcké konference s mezinárodní účastí, Pardubice 11.11. 2008. Pardubice: FES Univerzita Pardubice, 2008, s. 11-15. ISBN 978-80-7395-134-4.

Research projects

HALASKOVA, R. Nezaměstnanost a problémové skupiny na trhu práce. In: Psychologické poradenství v sociální práci. Sborník studií z výzkumného záměru MŠMT ČR 172500002 „Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v Ostravském regionu“. Ostrava: FF OU, 2002,s.74-92. ISBN 80-7042-615-2.

HALASKOVA, R. Identifikace potřeb trhu práce a mechanismy na podporu zaměstnanosti v regionu Moravskoslezko. In: Psychologické poradenství v sociální práci. Sborník studií z výzkumného záměru MŠMT ČR 172500002 „Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v Ostravském regionu“. Ostrava: FF OU, 2004, s.57-74. ISBN 80-7042-642-X.

For more publication please see thew link.


Comments